Universitatea "Politehnica" din Bucuresti

Departamentul de Mecanica

 

Ovidiu VASILE

Home Conducere Membri Cursuri Master Cercetare Laboratoare Biblioteca Publicatii Teze Activitate Evenimente Despre noi Contact

Ovidiu VASILE

Martie 2012

1. Studii

 • Doctor inginer in domeniul Inginerie Mecanica, 2009, U.P.B.;

 • Diploma de studii aprofundate, specializarea Vibratiile sistemelor si Acustica tehnica, 2002, U.P.B.;

 • Diploma de inginer diplomat, in profilul Mecanic, specializarea Masini si Instalatii pentru Prelucrarea produselor Agricole, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB), 2001, U.P.B;

 • Diploma de bacalaureat, profil: Informatica, Liceul Voievodul Mircea din Targoviste.

2. Experienta profesionala

 • 2002 - prezent - preparator, asistent universitar, Sef de lucrari - la Departamentul de Mecanica, U.P.B.;

 • 2004 - prezent - inginer cercetator, Sef grupa de incercari LAU - Laborator Acustica Urbana; (colaborator part-time) la Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECON SA, Bucuresti.

3. Cursuri/seminarii/lucrari de laborator predate

 • Cursuri si aplicatii de seminar/laborator de Mecanica la Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica;

 • Curs si lucrari de laborator la master: Elemente de acustica tehnica, ISB - Departamentul de Mecanica;

 • aplicatii de seminar si proiecte de semestru la master: Proiectarea Atenuatoarelor de Zgomot si Vibratii, ISB - Departamentul de Mecanica;

 • aplicatii de seminar si lucrari de laborator la master: Bazele acusticii, ISB - Departamentul de Mecanica;

 • aplicatii de seminar Dinamica solidului. Mecanica analitica, Facultatea de Inginerie Aerospatiala;

 • aplicatii de seminar Vibratii mecanice, Facultatea de Inginerie Aerospatiala;

 • aplicatii de seminar si lucrari de laborator de Mecanica la urmatoarele facultati: Electronica, Automatica, Chimie, S.I.M., I.S.B., Energetica, Inginerie Aerospatiala, I.M.S.T din cadrul U.P.B.

4. Domenii de interes

 • Acustica tehnica, atenuatoare de zgomot;

 • Vibratiile sistemelor;

 • Experimentari mecanice si vibro-acustice;

 • Modelarea si simularea numerica a propagarii sunetului si a vibratiilor.

5. Lucrari publicate

 • 68 Lucrari stiintifice publicate, din care:

       13  articole in reviste de specialitate de circulatie internationala recunoscute cotate ISI sau indexate in

             baze de date internationale si in alte reviste de specialitate de circulatie internationala;

       12  articole publicate in alte reviste de specialitate de circulatie nationala;

       23  de articole publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale recunoscute din tara si din

             strainatate, inclusiv cotate ISI sau indexate in baze de date internationale;

       20  articole publicate in volumele unor manifestari stiintifice din tara (nationale);

 • 1  Culegere de probleme;

6. Contracte de cercetare

 • 15 contracte de cercetare, din care:

            3  in calitate de responsabil sau director;

          12  in calitate de membru al echipei de cercetatori.

7. Specializari

 • Certificat Bruel&Kjaer pentru Testarea proprietatilor acustice ale materialelor si acustica cladirilor, obtinut la finalizarea stagiului de pregatire din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov, 2008;

 • Certificat de Formare auditori externi pentru sisteme de management al calitatii, Bucuresti,  2006;

 • Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregatirea personalului didactic, U.P.B., 2001;

 • Atestat de operator-programator calculatoare, Targoviste, 1997.

8. Alte date

 • Salariu de merit, acordat in anul universitar 2009 - 2010, U.P.B.;

 • Membru SRA (Societatea Romana de Acustica) din 2004, Secretar General (2006 - prezent);

 • Membru in Asociatia Romana pentru Tehnologii, Echipamente si Mecanizare in Constructii AROTEM (2008 - prezent)

 • Membru in Asociatia Romana de Stiinta Mecanismelor si Masinilor - ARoTMM (2008 - prezent);

 • Membru in comitetul de organizare al conferintelor anuale ale Societatii Romane de Acustica in perioada 2004 - prezent;

 • Membru in colectivul editorial (2005-2009) si Editor Manager (2009-prezent) al revistei Romanian Journal of Acoustics and Vibration, ISSN 1584-7284, revistă editată de Societatea Romana de Acustica (recunoscuta CNCSIS B+ din Decembrie 2010);

 • Membru in colectivul de redactie al revistei MONITORUL AROTEM, ISSN 1582-0335 (2009-prezent).

 • Teza de Doctorat , Contributii la modelarea controlului zgomotului si vibratiilor - Vasile O., aprilie 2009,      coordonator Prof.dr.ing. Nicolae ENESCU - Membru ASTR.

 • 1  Brevet de inventie - Structura compozita fonoizolatoare si fonoabsorbanta, Nr. inreg. OSIM A/008800 din  29/10/2009, Nr.aprobat. RO126197-A2 din 29.04.2011, Autori: Dragan N, Bratu P, Vasile O.

 • 1  Inovatie - Stand de incercare pentru determinarea pierderii prin transmisie a sunetului la trecerea printr-un atenuator de zgomot tubular - proiectat si testat experimental de Vasile O., 2008-2009.

 

Departamentul de Mecanica, Centrul de Cercetari in Mecanica Sistemelor, Universitatea "Politehnica" din Bucuresti,

Splaiul Independentei nr. 313, sala BN-01, cod 060042, Bucuresti, ROMANIA, tel.: (004)021.402.92.50, email: secretariat at cat.mec.pub.ro