Universitatea "Politehnica" din Bucuresti

Departamentul de Mecanica

 

Barbu PLOSCEANU

Home Conducere Membri Cursuri Master Cercetare Laboratoare Biblioteca Publicatii Teze Activitate Evenimente Despre noi Contact

 

Barbu PLOSCEANU

1. Studii

 • Diploma de Doctor Inginer .Specialitatea: mecanisme, organe de masini si tribologie. Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară/ Institutul de Fizica şi Tehnologia Materialelor. 1988

 • Diploma de licentă în Matematică. Specializarea: Matematică. Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică. 1976

 • Diploma de Inginer. Specialitatea: Construcţii de maşini agricole. Institutul Politehnic Bucureşti. Facultatea de Mecanică Agricolă. 1962 -1967.

2. Experienta profesionala

 • August 1967- August 1969. Inginer . Atelier de cercetare –proiectare. Încercări de omologare, remont, proiectare. Institutul de Proiectări de Maşini Agricole.

 • 1969 --. 1976. Certător ştiinţific gr. 3. Atelier de cercetare-proiectare. Proiectare de produs, încercări,urmarire omologare,studii de prognoză. Institutul 111 [ ICPM ]

 • 1976 – 2010 . Asistent, Sef de lucrari, Conferentiar, la Catedra de Mecanica, Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

 • 2010—prezent. Profesor asociat. Departamentul de Mecanica, Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

3. Cursuri

 • Complemente de mecanica analitica. ( Master ISB, Departamentul de Mecanica )

 • Matematici aplicate in acustica tehnica.( Master ISB, Departamentul de Mecanica)

 • Vibraţii mecanice. Facultatea de Transporturi

 • Mecanica. Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie Mecanica, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnece, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

 • Mecanica teoretica. Facultatea de Energetica. Facultatea de Inginerie Electrica. Facultatea ETTI.Facultate de Automatica si Calculatoare

 • Mecanica si rezistenta materialelor. Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

4. Domenii de interes:

 • vibraţii mecanice 

 • dinamica maşinilor,

 • dinanica mecanismelor diferenţiale,circulaţia de putere.

   

 • 5. Lucrari publicate (extras)

   

 • Articole

 1. R.C.Bogdan,B.Plosceanu, Circulaţia de putere si randamentul la transmisiil mecanice cu cicluri.S.C.M.A. Vol.4 1993.

 2. B.Plosceanu, The Working Limits and Efficiency of Differential Mechanism in the Aggregate.Ninth World Congress on the T.M.M., Italy, 1995,Vol. 2.

 3. B.Plosceanu, A. Craifaleanu, Sistemie dinamice cu legaturi olonome si neolonome. Buletinul Universtitati ‘’Petrol—Gaze’’ Ploiesti,Vol. LI,Nr2/2000

 4. B.Plosceanu, R.Stănilă., Qualitative and quantitative aspect of dynamic mechanisms with nonholonomic links. The ninth IFToMM International Symposium on TMM . Bucharest, Romania , 2005.

 5. B. Plosceanu, A. Craifaleanu, , A demonstration for the calculus of power flux idicator. Conference on multibody systems’ dynamics, Universitatea din Piteşti, 2007.

 6. B. Plosceanu,O. Vasile, Planetary safety clutch – qualitative aspects. Twelfth World Congress in Mechanism and Machine Sience, France, Besancon, 2007.

 7. Barbu PLOSCEANU, Andrei CRAIFALEANU, Adrian COSTACHE, Vectori propri şi valori proprii în mecanica teoretica. Pag.5-10, '' Durabylaty and Fiability of Mchanical Systems '',2008

 8. Barbu PLOSCEANU , Andrei CRĂIFĂLEANU, Ovidiu VASILE. The efficiency calculus for mechanical transmissions with cycles. The Annual Symposium of the Institute of Solid Mechanics, SISOM 2010, Bucureşti ,Mai 27- 28, 2010.

 • Manuale

 1. B.Plosceanu, A.Craifaleanu, C.Untaroiu, Vibraţiile sistemelor cu un grad de libertate.Ed.BREN 2001.

 2. R.Voinea,…B.Plosceanu.….Probleme de mecanica. Cinsmatica. Litograflst U.P.B. 1993.

 3. R.Voinea,…B.Plosceanu.….Probleme de mecanica. Dinamică şi mecanică analitică. Litografiat U.P.B. 1988.

6. Contracte de cercetare

 1. Circulaţia de putere în transmisiile mecanice cu fluxuri multiple. Contract nr.31-91-1. Institutul Politehnic Bucuresti.(Director de contract )

 2. Transmisii mecanice diferenţiale pentru maşini agricole. Contract nr. 31.0¬2/21.03. 1980 …. 1982. Institutul Politehnic Bucuresti. .(Director de contract )

 3. Studiul influenţei neliniarităţilor asupra dinamici mașinilor. Contract nr.1078 BA 82 (31¬91¬01). .(Director de contract )

 4. Sistem inteligent pentru monitorizarea şi controlul activ al structurilor. Contract nr.81-031/14.09.07 din PNCDI II. (membru în colectiv).

 5. Tehnologi avansate de evaluare prin probă statică a prototipului aeronavei de transport aerian regional AeroTAXI. Contract nr. 81-014/2007. din PNCDI II.( în colaborare).

 6. Promovarea unei tehnologii de extragere a uleiurilor vegetale, sursă energetică curată de protecţie a mediului şi de reducere a emisiilor de gaze în urma utilizării în fermele agricole (TEUV)”, Tipul contractului: PC2, Contractor asociat: Universitatea Politehnica" din Bucuresti.( în colaborare )

7. Diverse:

 • Inventie. Brevet , nr.72397/ 1974

 • Membru ARToMM- Asociatia Romana de Teoria Masinilor si a Menanismelor

 • Membru SRR- Societatea Romana de Robotica.

 

Departamentul de Mecanica, Centrul de Cercetari in Mecanica Sistemelor, Universitatea "Politehnica" din Bucuresti,

Splaiul Independentei nr. 313, sala BN-01, cod 060042, Bucuresti, ROMANIA, tel.: (004)021.402.92.50, email: secretariat at cat.mec.pub.ro