Universitatea "Politehnica" din Bucuresti

Departamentul de Mecanica

 

George Catalin ION

Home Conducere Membri Cursuri Master Cercetare Laboratoare Biblioteca Publicatii Teze Activitate Evenimente Despre noi Contact

George Catalin ION

 

 

1. Studii

 • Doctor inginer in domeniul Inginerie mecanica, 2011, U.P.B. (ISCED 6)

 • Diploma de master, specializarea "Controlul zgomotelor si vibratiilor", Catedra de Mecanica, U.P.B. (ISCED 6)

 • Diploma de inginer diplomat, profilul Inginerie economica, specializarea Inginerie economica in Electrotehnica si Energetica, 2004, U.P.B. (ISCED 5A)

2. Experienta profesionala

 • 2004 - prezent - preparator, asistent universitar in cadrul Departamentului de Mecanica al U.P.B.

3. Cursuri / seminarii / lucrari de laborator

 • 2004 - prezent aplicatii de seminar de "Mecanica" la urmatoarele facultati: Ingineria Sistemelor Biotehnice, Inginerie Mecanica, Inginerie Electrica, Energetica.

 • 2004 - prezent aplicatii lucrari de laborator de "Mecanica"  la facultatea de Automatica si Calculatoare.

 • 2005 - 2007 aplicatii de seminar de "Mecanica si Rezistenta Materialelor"  la Facultatea de Inginerie Electrica.

 • 2007 - 2008 aplicatii de seminar si lucrari de laborator la disciplinele de master "Masurarea vibratiilor" si  "Masurari acustice", sectia de Master "Controlul Zgomotelor si Vibratiilor", Departamentul de Mecanica, U.P.B..

 • 2008 -  aplicatii  de seminar la disciplina de master "Dinamica masinilor si structurilor", sectia de Master "Dinamica masinilor si structurilor", Departamentul de Mecanica, U.P.B..

 • 2010 - prezent aplicatii lucrari de laborator de "Mecanica"  la facultatea de Energetica.

 • 2011 - prezent  conduc lucrari de laborator si proiecte de an la disciplina "Elemente de inginerie mecanica", Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice, specializarea Industria Produselor Alimentare, U.P.B..

4. Domenii de interes

 • Mecanica teoretica si aplicata

 • Acustica tehnica, atenuatoare de zgomot;

 • Vibratiile sistemelor;

 • Experimentari mecanice si vibro-acustice;

5. Lucrari publicate

 • 52 Lucrari stiintifice publicate, din care:

2  articole in reviste de specialitate de circulatie internationala recunoscute cotate ISI sau indexate in baze de date internationale si in alte reviste de specialitate de circulatie internationala.

12  articole publicate in reviste din tara recunoscute C.N.C.S.I.S. si in alte reviste de specialitate de circulatie nationala b,c,d - inclusiv indexate in baze de date internationale recunoscute.

17 articole publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale recunoscute din tara si din strainatate, inclusiv cotate ISI sau indexate in baze de date internationale.

21  articole publicate in volumele unor manifestari stiintifice din tara (nationale).

 • 3 carti publicate, culegeri de probleme si indrumare publicate.

 • 1 capitol publicat in volume colective.

6. Contracte de cercetare

 •  14 contracte de cercetare, din care:

11 obtinute prin competitie pe baza de contract/grant in tara/strainatate

3 alte lucrari de cercetare-dezvoltare

7. Specializari

 • Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregatirea personalului didactic, U.P.B., 2004.

 • ianuarie 2004 - atestat in "Initierea unei activitati private", Centrul S-IMM-T - Centrul Regional de Servicii pentru Promovarea Ocuparii in cadrul IMM-urilor Locale a tinerilor absolventi din regiunea de dezvoltare Bucuresti.

8. Alte date

 • Membru in Asociatia Romana de Stiinta Mecanismelor si Masinilor - ARoTMM (2006 - prezent).

 • Teza de Doctorat, Contributii la studiul controlului radiatiei acustice la instalatii cu actionare electrica, iulie 2011, conducator stiintific - Prof.dr.ing. Nicolae ENESCU

 

Departamentul de Mecanica, Centrul de Cercetari in Mecanica Sistemelor, Universitatea "Politehnica" din Bucuresti,

Splaiul Independentei nr. 313, sala BN-01, cod 060042, Bucuresti, ROMANIA, tel.: (004)021.402.92.50, email: secretariat at cat.mec.pub.ro