Universitatea "Politehnica" din Bucuresti

Departamentul de Mecanica

 

Adrian COSTACHE

Home Conducere Membri Cursuri Master Cercetare Laboratoare Biblioteca Publicatii Teze Activitate Evenimente Despre noi Contact

Adrian COSTACHE

 

 

1. Studii

 • Doctor inginer in domeniul Inginerie mecanica, 2011, U.P.B.;

 • Diploma de studii aprofundate, specializarea: Ingineria structurilor mecanice din sistemele de calcul si automatizare, 2003, U.P.B.;

 • Diploma de inginer diplomat, in profilul - Mecanic, specializarea - Mecanica fina, directia de studii - Echipamente periferice si de automatizare, 2002, U.P.B.

2. Experienta profesionala

 • 2003-prezent - preparator, asistent universitar la Departamentul de Mecanica, U.P.B.;

3. Cursuri / seminarii / lucrari de laborator

 • aplicatii de seminar si proiect de semestru la disciplinele de master: Metode de combaterea Vibratiilor (M.C.V) si Controlul si Atenuarea Vibratiilor (C.A.V), ISB - Departamentul de Mecanica;

 • aplicatii de seminar Dinamica solidului. Mecanica analitica la Facultatea de Inginerie Aerospatiala;

 • aplicatii de seminarii Vibratii mecanice la Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica;

 • aplicatii de seminar si lucrari de laborator de Mecanica la urmatoarele facultati: Automatica, S.I.M., I.S.B., Energetica, Inginerie Aerospatiala, F.I.M.M. din cadrul U.P.B.

4. Domenii de interes

 • Vibratiile sistemelor;

 • Dinamica rotorilor.

5. Lucrari publicate

 • 12 lucrari stiintifice, din care:

2 articole in reviste de specialitate cotate ISI sau indexate in baze de date internationale si in alte reviste de specialitate de circulatie internationala;

3 articole publicate in reviste de specialitate de circulatie nationala;

3 articole publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale;

4 de articole publicate in volumele unor manifestari stiintifice din tara (nationale).

 • 1 culegere de probleme.

6. Contracte de cercetare

 • 10 contracte de cercetare, in calitate de membru al echipei de cercetatori.

7. Specializari

 • Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregatirea personalului didactic, U.P.B., 2004.

8. Alte date

 • Membru in Asociatia Romana de Stiinta Mecanismelor si Masinilor - ARoTMM (2008 - prezent).

 • Teza de Doctorat, Cercetari referitoare la comportarea dinamica a rotorilor din masinile si dispozitivele mecanice - Costache, A., mai 2011, conducator stiintific - Prof.dr.ing. Ion STROE.

 

Departamentul de Mecanica, Centrul de Cercetari in Mecanica Sistemelor, Universitatea "Politehnica" din Bucuresti,

Splaiul Independentei nr. 313, sala BN-01, cod 060042, Bucuresti, ROMANIA, tel.: (004)021.402.92.50, email: secretariat at cat.mec.pub.ro